Realizovani projekti

1. Projekat "Budi aktivan/na", finansijski podržava Fond za aktivno građanstvo-fakt. Projekat ima za cilj da unaprijedi podršku za mlade u zajednici Tuzi kroz osnaživanje VK Gimnazije „25 maj“ i takođe da se uspostavi partnerstvo sa lokalnom zajednicom. Realizacija od 01.04. do 30.11.2016.godine
Preuzmite brošuru: Istraživanje mladi Tuzi

2. Projekat "Program podrške u pružanju usluga za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice, finansijski podržan od strane Komisije za raspodjelu dijela od igara na sreću.  Realizacija od 01.09.2016. do 30.06.2017.godine.

3. Projekat „Podrška inkluzivnom obrazovanju djece s smetnjama u razvoju u Crnoj Gori“ realizuje NVU „STAZE“ u partnerstvu sa NVU „DJECA CRNE GORE“. Projekat finansira Evropska Unija posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori i uz preporuku Ministarstva prosvjete.
 
Cilj projekta je Viši nivo dostupnog i kvalitetnog obrazovanja za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u obrazovnom sistemu Crne Gore. Projekat predlaže mehanizme praćenja uspješnosti inkluzivnog razvoja škole i izgradnje kapaciteta u primjenu inkluzivnog obrazovanja kao najboljeg modela obrazovanja djece sa smetnjama u razvoju. Projekat se sprovodi u 12 osnovnih škola u: Podgorici, Pljevljima, Bijelom Polju, Herceg Novom i Ulcinju. Realizacija  projekta počela je 01. decembra 2012. godine i traje 15 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 140,773.30 €.
 
4.Projekat “Svi zajedno” - Projekat je realizovan 01.09.-31.12.2012. godine, uz finansijsku podršku Fonda za aktivno građanstva (Fakt). Projekat predstavlja model teorijskog i praktičnog pristupa u radu sa grupom i pojednicem u cilju stvaranja pozitivnog sistema vrijednosti kako bi se uklonili ili spriječili rizici društveno neprihvatljivog ponašanja kod djece. Cilj projekta je bio stvaranje pozitivnog okruženja, gdje djeca koristeći metodu „rad kroz igru” su uspijeti da uspostave ravnotežu i razviju svoj puni potencijal.
Ciljna grupa ovog programa bila su djeca osnovnoškolskog uzrasta(OŠ „Pavle Rovinski i OŠ „21. MAJ“), njihovi roditelji, nastavno osoblje i 20 volontera podgoričke gimnazije “Slobodan Škerović”.  
Ostvareni rezultati projekta:
- Razvijanje tolerancije, saradnje i timskog rada između djece (djece sa poteškoćama u učenju i ponašanju i djece koja pokazuju uspjeh u školi), roditelja i nastavnika.
- Razvijanje kritičkog mišljenja i kreativnosti.
- Razvijanje svijesti kod djece sa problemima u učenju i  ponašanju  o njihovim potencijalima i sposobnostima, jačanje samopouzdanja
- Razvijanje osjećaja preuzimanja odgovornosti za postupke.
 
5. Projekat “Indeks za Inkluziju” - finansiran od strane The Open Society Scholarship Programs ALUMNI GRANT PROGRAM.  Projekat je realizovan u periodu februar-jun 2011. Godine. Glavni cilj ovog projekta je bilo podsticanja dječije participacije, uključivanje odraslih (nastavnika i roditelja) na promjenu stavova kad je u pitanju obrazovanja djece Roma,  djece sa smetnjama u razvoju isl, što utiče i na brže ostvarivanje dječijih osnovnih prava na kvalitetno školovanje, ali i na kasnije punopravno učešće u društvu.
Preuzmi brošuru: Dječija verzija Indeksa - OS Oktoih i Radojica Perović

6. Projekat “Indeks za Inkluziju”- finansiran od strane Fond za aktivno građanstvo (fakt). Projektom je promovisano transparentnost i rješavanje problema kroz uključivanje zajednice u zagovaranju poštovanja dječijih prava. Projekat je realizovan u periodu Januar-maj 2011.