Realizovana dvodnevna obuka za članove Monitoring grupe LAP za z

Tokom prošle sedmice u Budvi je realizovana dvodnevna obuka o Monitoringu politika za članove radne  grupe za monitoring Lokalnog akcionog plana za zaštitu lica sa invaliditetom (LSI) od diskriminacije i promociju jednakosti Tuzi u sklopu projekta „Saradnjom do boljeg položaja LSI u Tuzima“ koji NVU „Djeca Crne Gore“ realizuje u saradnji sa Opštinom Tuzi.

Cilj dvodnevne obuke je bio jačanje kapaciteta i međusektorske saradnje članova i saradnika radne grupe za Monitoring lokalnog plana. Teme treninga su se odnosile na monitoring ljudskih prava, mehanizme za monitoring ljudskih prava, monitoring kao instrument promjene, predmet monitoringa, razradu strategije djelovanja,  tehnike prikupljanja i obrade informacija, kao i priprema izvještaja o monitoringu.

Projekat je podržan kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika- M'BASE“ koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich Ebert Stftung (FES), NVO Politikon mreža i NVO Centar za istraživanje i zaštitu ptica (CZIP). Program finansira Evropska unija.