Potpisan Memorandum o saradnji sa školama iz Bosne

Početkom novembra 2020.godine potpisani su Memorandumi o saradnji sa školama u Bosni u vezi sa saradnjom na projektu "Interkulturalnost u obrazovanju". U pitanju su Prva Gimnazija Sarajevo i Gimnazija SSST iz Sarajeva. Ovom aktivnošću počela je realizacija projekta koju sprovode NVU Djeca Crne Gore u   u partnerstvu sa Mrežom za izgradnju mira i Udruženjem pedagoga Crne Gore a osim Gimnazija iz Sarajeva uključene su i dvije škole iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine. U okviru projekta će se prvo uraditi istraživanje o interkulturalnosti u obrazovanju iz ugla učenika, nastavnika i roditelja, a zatim će biti organizovane obuke na temu Obrazovanjem protiv predrasuda i upotreba Metode Forum teatra u školi za učenike i nastavnike koji će stečene vještine proširiti u radu sa ostalim učenicima u školi.  Rezultate istraživanja očekujemo da dobijemo početkom decembra 2020.godine. 

Projekat „Interkulturalnost u obrazovanju“ je pokrenut s ciljem izgradnje kapaciteta mladih i razvijanja interkulturalnih vještina koje doprinose duhu solidarnosti i saradnje među mladima Crne Gore i Bosne i Hercegovine u sistemu obrazovanja a realizira se u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“ koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a financira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).