Potpisan Memorandum o saradnji sa dvije škole

U toku prethodne dve sedmice, predsjednica NVU Djeca Crne Gore, gospođa Sabra Decević, potpisala je memorandume o saradnji s direktorima Gimnazije „Slobodan Škerović“ iz Podgorice i Medrese „Mehmed Fatih“ iz Tuzi. Predmet memoranduma je definisanje saradnje sa pomenutim školama na regionalnom projektu ,,Interkulturalnost u obrazovanju“. Projekat implementira NVU Djeca Crne Gore sa svojim partnerima: Mrežom za izgradnju mira iz Bosne i Hercegovine i Udruženjem pedagoga Crne Gore, a realizuje se u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“ koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).


Aktivnosti ovog projekta usmjerene su na promociju i razvoj interkulturalnih vrijednosti u životu škole kroz izgradnju kapaciteta nastavnog osoblja i mladih – učenika srednjih škola. Konkretno, projektom su planirane sljedeće aktivnosti: obuke za nastavno osoblje i vršnjačke edukatore, realizacija različitih aktivnosti/radionica, predstava i sprovođenje istraživanja u 4 srednje škole iz Crne Gore i Bopsne i Hercegovine koje učestvuju na projektu.


U narednim danima očekujemo potpisivanje memoranduma o saradnji sa školama iz Bosne i Hercegovine, nakon čega će uslijediti intenziviranje saradnje i početak realizacije aktivnosti, u prvom redu istraživanja s ciljem da se utvrde komptencije, iskustva i potrebe učenika srednjih škola, njihovih nastavnika i roditelja u vezi sa praksom interkulturalnog obrazovanja u školama, a zatim i akreditovane online obuke „Obrazovanjem protiv predrasuda“ koje će proizvesti povećanje broja aktivnosti i nastavnih sadržaja koji daju doprinos uvažavanju razlika među pripadnicima različitih etničkih grupa i kultura u srednjim školama.