Posjeta radne grupe u Tuzima zaposlenima u preduzecu Milikić Kom

U sklopu projekta „Saradnjom do boljeg položaja LSI u Tuzima“, koji NVU „Djeca Crne Gore“ realizuje u saradnji sa Opštinom Tuzi realizovana je posjeta preduzeću „Milikić company“ od strane članova Radne grupe za praćenje realizacije Lokalnog akcionog plana za zaštitu lica sa invaliditetom (LSI) od diskriminacije i promociju jednakosti u Tuzima za period 2021/2022. godina. Posjeta je bila organizovana nakon saznanja da je „Milikić company“ u Tuzima otvorio objekat za proizvodnju suvenira gdje je zaposleno 8 lica sa invaliditetom koji su bili na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore – Biro rada u Tuzima.
Članovi radne grupe su sa sobom ponijeli lijepe utiske, jer se radi o ozbiljoj firmi sa dobrim poslovanjem i postignutim rezultatima a među najbitnijim je upravo zapošljavanje lica sa invaliditetom, ali i odnos u firmi i atmosfera koja odaje utisak jedne složne porodice.
Projekat „Saradnjom do boljeg položaja LSI u Tuzima“ je podržan kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika- M'BASE“ koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje - CGO, Friedrich Ebert Stftung (FES), NVO Politikon mreža i NVO Centar za istraživanje i zaštitu ptica (CZIP). Program finansira Evropska unija.