Podrška članovima organizacije povodom COVID 19

Zbog posledica koje je prouzrokovala pandemija Covid 19 i zbog situacije u kojoj su se našle porodice djece sa smetnjama u razvoju u Tuzima a koji su članovi NVU Djeca Crne Gore, zauzeli smo stav da će naša pomoć biti direktna pomoć u obezbijeđivanju hrane i higijene za 25 porodica djece i omladine sa smetnjama u razvoju. Kao članovi Nacionalnog udruženja NARDOS dodijeljen nam je urgentan grant od 2000 eura u cilju prevazilaženja situacije usljed COVID-19 pandemije. Finansijsku podršku smo obezbijedili preko Balkanskog fonda za demokratiju i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, kao i podršku Fonda za aktivno građanstvo.