Panel diskusije u 6 osnovih škola u Crnoj Gori

Tokom septembra i oktobra 2019. godine održane su panel diskusije sa roditeljima i djecom na temu "Nasilje na internetu među djecom, kako prepoznati i kako spriječiti". Paneli su se organizovali u sklopu projekta Upoznajmo i prepoznajmo e-nasilje koji realizuje NVU Djeca Crne Gore u partnerstvu sa Volonterskim klubom Gimnazije Slobodan Škerović. Projekat je podržan u okviru šireg projekta pod nazivom “Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama” koji realizuje NVO Roditelji u saradnji sa projektnim partnerima NVO Juventas, Unija srednjoškolaca Crne Gore, Centar za podršku lokalnom i regionalnom razvoju uz institucionalnu podršku Ministarstva prosvjete. Projekat finansira Evropske unija i kofinansira Ministarstvo jave uprave Crne Gore.

Paneli su održani u OŠ "Radojica Perović" Podgorica, OŠ "Njegoš" Cetinje, OŠ "Marko Miljanov" Podgorica, OŠ "Vuko Jovović" Danilovgrad, OŠ "Vladimir Nazor", OŠ "29. novembar".