Organizovane aktivnosti u JU Gimnaziji Sarajevo

U sklopu projekta "Interkulturalnost u obrazovanju" realizovane su radionice sa učenicima Prve Gimnazije Sarajevo sa ciljem da se ukaže na važnost razgovora o predrasudama i na njihovoj prisutnosti u svakodnevnom životu. Nastavnici su realizovali 4 online radionice.
➡Tokom radionica učenici su razgovarali i uvjerili se kako nekada prvi utisak može da nas zavara, da je pogrešan te da je potrebno više informacija i znanja o nekoj pojavi ili osobi da bismo mogli donijeti konačan sud o nečemu.
➡Kroz radionicu Kultura i kulturna različitost učenici su se upoznali sa pojmom kultura i kulturnim različitostima, te je cilj bio razumjeti potrebu postojanja istih i integraciju drugog i drugačijeg u naše društvo, grupu, zajednicu. Prikazane su predosti koje nudi kulturna raznolikost i na taj način su došli do zaključka da imamo više sličnosti nego različitosti. Konkretno ovom radionicom je kod učenica i učenika razvijeno poštovanje prema kulturnoj raznolikosti i kulturnim vrijednostima.
➡Treća radionica sa učenicima se ticala identiteta te je cilj radionice bio da se učenici podstaknu na razmišljanje o identitetu i traganju za odgovorom na pitanje KO SAM JA?, koji su presudni faktori u profiliranju jednog identiteta, kao i korelaciji drugih, različitih identiteta unutar jedne zajednice; osvijestiti svoj identitet i identitete drugih.
➡Na četvrtoj radionici, "Grupna pripadnost" koristeći različite alate, ukazano je na važnost razgovora o predrasudama i na njihovoj prisutnosti u svakodnevnom životu. Učesnicama je pokazano zašto je važna pripadnost različitim grupama sa akcentom na populaciju Roma.
✅✅Radionice su realizovali profesori i profesorice
Prva Gimnazija Sarajevo
: Velida Tinjak, Mirha Fejzić, Jesenka Jessica Jusko i Aida Bešlagić-Jašarević u periodu od 16.12. – 18. 12. 2020. godine.
Projekat Interkulturalnost u obrazovanju realizuje NVU Djeca Crne Gore u partnerstvu sa
Mreža za izgradnju mira / Network for Building Peace
i
Udruženje pedagoga Crne Gore
.
Cilj projekta „Interkulturalnost u obrazovanju“ je: Izgradnja kapaciteta mladih i razvijanje interkulturalnih vještina koji doprinose duhu solidarnosti i saradnje među mladima Crne Gore i Bosne i Hercegovine, u obrazovnom sistemu. Projektom su predviđene zajedničke aktivnosti i umrežavanje 4 srednje škole iz Podgorice i Sarajeva sa ciljem povećanja nastavnih sadržaja u školama koje daju doprinos uvažavanju razlika među pripadnicima različitih etničkih grupa i kultura u srednjim školama. Ostvareni rezultati na ovom projektu će doprinijeti povećanju svijesti mladih iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine o potrebi njegovanja i promocije tolerancije i kulturnih raznolikosti.

						
						
					</div><!--Main header-->
					<div class=

Podrška inkluzivnom obrazovanju djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
Projekat finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

Web dizajn Genije.NET