Odrzana obuka za trenere na temu Monitoring prava djece i mladih

 U Petrovcu od 22. do 24. februara  održana je obuka za 14 trenera koji će u svojim udruženjima organizovati seminar na temu Monitoringa. Obuka je održana u sklopu projekta "Monitoring i promovisanje prava djece i mladih sa invaliditetom bez diskriminacije", finansijski podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Projekat je počeo sa realizacijom 01.marta 2019.godine i traje 12 mjeseci. 
      Cilj projekta je: Podizanje nivoa svijesti NVO sektora, državnih institucija ali građana o bitnosti poštovanja ljudskih prava, prava osoba sa invaliditetom, smanjenje predrasuda prema osobama sa invaliditetom, i preporuke za bolju primjenu Zakona protiv diskriminacije lica sa invaliditetom po princiu jednakosti bez diskriminacije.