Održani seminari na temu Monitoring prava djece i mladih sa inva

U sklopu projekta "Monitoring i promovisanje prava djece i mladih sa invaliditetom bez diskriminacije" NVU "Djeca Crne Gore" je realizovala tri dvodnevna seminara u tri grada Crne Gore i to u Bijelom Polju, Pljevljima i Tuzima. Cilj ovog seminara jeste posiriti znanje učesnika seminara sa pravima osoba sa invaliditetom, zakonskim okvirom u CG ali i u međunarodnoj sceni, kako prepoznati i prijaviti diskriminaciju i kako unaprijediti izvještavanje i monitoring prava djece i mladih sa invaliditetom u Crnoj Gori. 

Projekat podržava Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore.