Obuka za nastavnike Obrazovanjem protiv predrasuda

Tokom 19. i 20. oktobra u Medresi je održan seminar “Obrazovanjem protiv predrasuda” koji NVU “Djeca Crne Gore” realizuje kroz projekat “Pokreni promjenu”. Cilj projekta je: Podupiranje i jačanje temelja uzajamnih odnosa između različitih društava i različitih većinskih ili manjinskih kulturoloških grupa. 

Učesnici seminara su profesori 4 škole: 2 srednje: Gimnazija “Slobodan Škerović”, Medresa “Mehmed Fatih” I 2 osnovne škole: OŠ “Branko Božović”, OŠ “Vlado Milić”.

Teme koje su obradjivali: Percepcija i predrasude; različitost i grupna pripadnost, Kultura, Predrasude kao barijera, Etiketiranje; Moja prava – tvoja prava, Iskustva sa predrasudama; Multikultura - interkultura, Diskriminacija - ksenofobija, Raspodjela moći, Zid predrasuda i stereotipa.

Projekat finansijski podržava: Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore