Obrazovanjem protiv predrasuda

Iako je zakonom garantovana jednakost svim građanima bez obzira na nacionalno/etničko porijeklo, jezik, vjeroispovijest i druge individualne i grupne razlike, potreba da naučimo kako da poštujemo i uvažavamo razlike je više nego potrebna u svim sferama života i bez obzira na profesiju. Uvođenje Inkluzije u obrazovni sistem, nalaže potrebu da postanemo svjesni svojih predrasuda i stereotipa i na taj način, razumijemo postojanje različitosti i prihvatimo ih.

Ovaj program teži da osnaži nastavno osoblje da kritički preispita svoje stavove i vrijednosti i da shvati ulogu koju ima u podsticanju razvoja djece i odgovornosti koja tu ulogu prati. Takođe, nudi vještine za uvođenje novih informacije i znanja koja pomažu u dekonstrukciji stereotipa/predrasuda o drugima, uči kako podsticati kritičko mišljenje djece/mladih i time ih učiniti “otpornijim” na različite vrste pristrasnog mišljenja. Ovaj program radi na podsticanju odgovornosti za akciju na ličnom i profesionalnom planu.  

Opšti cilj programa je podupiranje i jačanje temelja uzajamnih odnosa između različitih društava i različitih većinskih ili manjinskih kulturoloških grupa; učiniti napor i priznati različite kulturološke identitete i podsticati poštovanje manjina; prevladati negativne predrasude i etničke stereotipe; favorizovati pozitivnu evoluciju različitosti i raznolikosti; tražiti i istaći sličnosti; stvarati pozitivne stavove i navike ponašanja prema ljudima iz drugih društava i kultura; pretvoriti u djelo principe solidarnosti i građanske odvažnosti. 

Očekivani efekti (na teorijskom i praktičnom planu): 

1. Uvažavanje različitosti, kao jedan od mogućih modela za razvijanje kritičke svijesti o problemima nejednakog tretmana ljudi zbog razlika koje među njima postoje. 

2. Učenje i razmjena informacija o temama koje su neophodne za uspostavljanje pravednog društva (načini funkcionisanja demokratskog civilnog društva, kritičko mišljenje, preispitivanje svojih i tuđih stavova i argumenta, otvorenost za učenje i promjenu); 

3. Stvaranje uslova u kojima će se na različitost gledati kao na nešto što obogaćuje; 

4. Razvijanje osetljivosti za probleme društva i motivisanje za preduzimanje konkretnih akcija na planu rješavanja tih problema.

Program je podjeljen u dva modula u trajanju od 4 dana, 32 sata. Program je već realizovan u nekoliko škola u Crnoj Gori, 2009/10 u osnovnim školama u Budvi, Pljevljima i Podgorici. Trenutno NVU „Staze“ realizuje program obuke u 8 osnovnih škola u Crnoj Gori putem projekta koji finansira EU, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori „Podrška Inkluzivnom obrazovanju djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori“.