Okrugli sto “Harmonizacija propisa sa Zakonom o zabrani diskrimi

26. 03. 2022.

Postignut ograničen napredak na polju ostvarivanja prava LSIPodgorica, PR pres servis – U toku je izrada Nacrta novog Zakona o zabrani diskriminacije, koji u potpunosti treba uskladiti sa pravnom tekovinom Evropske unije, a nedovoljna implementacija usvojenih pravnih standarda dovodi do toga da se lica s invaliditetom (LSI) i dalje suočavaju sa brojnim preprekama, koje onemogućavaj ...

Realizovana obuka za osnovce iz Tuzi na temu prevencije i borbe

20. 03. 2022.

Obuku „Uloga učenika/ca u prevenciji i borbi protiv nasilja i govora mržnje na internetu" pohađali su učenici VIII i IX razreda OŠ „Mehmet Lekić” iz Tuzi. Seminar je održan 25-26. februara 2022. godine u prostorijama ove osnovne škole. Opšti cilj programa obuke za učenike: Podići nivo svijesti, unaprijediti znanja i vještine i motivisati učenike da: prepoznaju i suprosta ...

Kampanja "Preskočimo prepreke"

20. 03. 2022.

NVU „Djeca Crne Gore“ iz Tuzi u saradnji sa Opštinom Tuzi su tokom februara pokrenuli kampanju ,,Preskočimo prepreke'' u sklopu projekta “Saradnjom do boljeg položaja LSI u Tuzima” koji podržava Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru programa OCD u Crnoj Gori - od osnovnih usluga do oblikovanja politika -M’BASE, koji se finansira iz sredstava Evropske unije. Kampanja s ...

FB prilog o realizovanoj obuci

02. 12. 2021.

FB prilog o realizovanoj obuci ...

Pres konferencija-predstavljanje rezultata Mitovi i realnost lic

03. 11. 2021.

Samo 5,6 odsto ispitanika smatra da se prava OSI poštuju u Baru, Ulcinju i Tuzima Podgorica, PR pres servis – U Baru, Ulcinju i Tuzima samo 5,6 odsto ispitanika smatra da se prava osoba s invaliditetom (OSI) u njihovim opštinama poštuju, saopšteno je na pres konferenciji Nevladinog udruženja (NVU) Djeca Crne Gore. Predsjednica NVU "Djeca Crne Gore", Sabra Decević, poja ...

Posjeta Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava

26. 10. 2021.

Danas je organizovana posjeta Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava od strane predstavnika NVU "Djeca Crne Gore", NVU "Staze" i NVU "Prvo udruzenje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju", u sklopu projekta "Pravo na zivot bez diskriminacije", koji NVU "Djeca Crne Gore" realizuje uz podrsku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava. Topla atmosfera i p ...

Živa biblioteka

18. 10. 2021.

15.oktobra je realizovana Živa biblioteka sa srednjoškolcima Gimnazije "Slobodan Škerović", a "knjige", gosti ovog događaja su nam bili predstavnici Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore - AYDM-Anđela Radovanović i Dragana Đokić, predstavnica NVU Staze-Vesna Pupović i predstavnik Prvo Udruzenje Roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju-Savo Knežević. Bilo je jako int ...

Publikacija "ŠKOLE KAO RESURS ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE GOVORA

05. 10. 2021.

U želji da na jednom mjestu objedinimo bitne informacije o govoru mržnje, ekstremizmu, radikalizmu i nasilnom ekstremizmu,s posebnim osvrtom na ulogu škole u kreiranju preventivnih programa, ali i sumiramo postignute rezultate projekta kroz primjere dobre prakse (kako se škole mogu organizovati za realizaciju preventivnih aktivnosti), pripremljena je i ova e-publikacija. Publi ...

Istraživanje među mladima u sklopu projekta "Interkulturalnost u

05. 10. 2021.

Istraživanje u sklopu projekta „Interkulturalnost u obrazovanju“ nam daje uvid u stanje na terenu što se tiče teme interkulturalizma među mladima, i realizovan je u nekoliko škola u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Cilj istraživanja bio je da se utvrde kompetencije, iskustva i potrebe učenika/ca, njihovih nastavnika/ca i roditelja u vezi sa praksom interkulturalnog obrazovanja u č ...

Posjeta radne grupe u Tuzima zaposlenima u preduzecu Milikić Kom

05. 10. 2021.

U sklopu projekta „Saradnjom do boljeg položaja LSI u Tuzima“, koji NVU „Djeca Crne Gore“ realizuje u saradnji sa Opštinom Tuzi realizovana je posjeta preduzeću „Milikić company“ od strane članova Radne grupe za praćenje realizacije Lokalnog akcionog plana za zaštitu lica sa invaliditetom (LSI) od diskriminacije i promociju jednakosti u Tuzima za period 2021/2022. godina. Posjeta ...