Živa biblioteka

18. 10. 2021.

15.oktobra je realizovana Živa biblioteka sa srednjoškolcima Gimnazije "Slobodan Škerović", a "knjige", gosti ovog događaja su nam bili predstavnici Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore - AYDM-Anđela Radovanović i Dragana Đokić, predstavnica NVU Staze-Vesna Pupović i predstavnik Prvo Udruzenje Roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju-Savo Knežević. Bilo je jako int ...

Publikacija "ŠKOLE KAO RESURS ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE GOVORA

05. 10. 2021.

U želji da na jednom mjestu objedinimo bitne informacije o govoru mržnje, ekstremizmu, radikalizmu i nasilnom ekstremizmu,s posebnim osvrtom na ulogu škole u kreiranju preventivnih programa, ali i sumiramo postignute rezultate projekta kroz primjere dobre prakse (kako se škole mogu organizovati za realizaciju preventivnih aktivnosti), pripremljena je i ova e-publikacija. Publi ...

Istraživanje među mladima u sklopu projekta "Interkulturalnost u

05. 10. 2021.

Istraživanje u sklopu projekta „Interkulturalnost u obrazovanju“ nam daje uvid u stanje na terenu što se tiče teme interkulturalizma među mladima, i realizovan je u nekoliko škola u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Cilj istraživanja bio je da se utvrde kompetencije, iskustva i potrebe učenika/ca, njihovih nastavnika/ca i roditelja u vezi sa praksom interkulturalnog obrazovanja u č ...

Posjeta radne grupe u Tuzima zaposlenima u preduzecu Milikić Kom

05. 10. 2021.

U sklopu projekta „Saradnjom do boljeg položaja LSI u Tuzima“, koji NVU „Djeca Crne Gore“ realizuje u saradnji sa Opštinom Tuzi realizovana je posjeta preduzeću „Milikić company“ od strane članova Radne grupe za praćenje realizacije Lokalnog akcionog plana za zaštitu lica sa invaliditetom (LSI) od diskriminacije i promociju jednakosti u Tuzima za period 2021/2022. godina. Posjeta ...

Organizovana obuka za nastavnike "Obuka za izradu i primjenu IRO

05. 10. 2021.

Jednodnevni akreditovani seminar za nastavno osoblje iz tri škole pod nazivom "Obuka za izradu i primjenu IROP-a" održan je 25. septembra u Srednjoj mješovitoj školi "25.maj" u Tuzima. Osim učesnika iz Gimnazija Tuzi Gjimnazi Tuz, seminaru su prisustvovali i nastavnici JU OŠ „Mahmut Lekić"/ IP SHF "Mahmut Lekiq" i Osnovna škola "29. novembar". Seminar je realizovan u sklopu pro ...

Intervju sa pedagogicom škole-Pozitivni sadržaji na društvenim m

31. 08. 2021.

Pedagogica u Srednjoj elektrotehničkoj školi ,,Vaso Aligrudić'' u Podgorici i članica Udruženja pedagoga Crne Gore Selma Šabotić govori o problemima radikalizacije među mladima. U kom uzrastu su mladi najranjiviji i najpodložniji negativnom uticaju društvenih mreža?Starosna granica u korišćenju društevnih mreže se značajno pomjerila, i svjedoci smo da se svakog dana na d ...

Realizovana dvodnevna obuka za članove Monitoring grupe LAP za z

23. 07. 2021.

Tokom prošle sedmice u Budvi je realizovana dvodnevna obuka o Monitoringu politika za članove radne  grupe za monitoring Lokalnog akcionog plana za zaštitu lica sa invaliditetom (LSI) od diskriminacije i promociju jednakosti Tuzi u sklopu projekta „Saradnjom do boljeg položaja LSI u Tuzima“ koji NVU „Djeca Crne Gore“ realizuje u saradnji sa Opštinom Tuzi.Cilj dvodnevne obuke j ...

Realizovana obuka za 20 stručnih saradnika

06. 06. 2021.

U cilju nastavka izgradnje kompetencija pedagoga i psihologa koji su, kao stručni saradnici, prepoznati kao nosioci preventivnih aktivnosti u školama, proteklog vikenda organizovana je druga akreditovana obuka u okviru projekta "Škole kao resurs za prevenciju i suzbijanje govora mržnje, ekstremizma i radikalizma". Obuci nastavnika za organizaciju volonterskih programa i sadržaja u ...

Organizovane radionice u školama

06. 06. 2021.

Nakon online obuke „Uloga nastavnika/ce u prevenciji i borbi protiv nasilja i govora mržnje na internetu“ koju su pohađali pedagozi i psiholozi iz dvadeset osnovnih i srednjih škola iz Podgorice, Danilovgrada, Tuzi i Nikšića, uključujući i pedagoge koji nisu u radnom odnosu, tokom aprila i maja realizovan je veliki broj edukativnih aktivnosti u ovim školama. Aktivnosti su realizova ...

Škole kao resurs za prevenciju govora mržnje, ekstremizma i radi

21. 04. 2021.

U sklopu projekta "Škole kao resurs za prevenciju i suzbijanje govora mržnje, ekstremizma i radikalizma" koji NVU Djeca Crne Gore realizuje u partnerstvu sa Udruženje pedagoga Crne Gore u toku je realizacija radionica sa učenicima u 21 školu u Crnoj Gori. Nakon trodnevne online obuke za pedagoge i psihologe „Uloga nastavnika u prevenciji i borbi protiv nasilja i govora mržnje ...