Naučiti živjeti zajedno

13. i 14. marta u hotelu Palas u Petrovcu realizovana je dvodnevna akreditovana obuka za nastavno osoblje 6 škola u Crnoj Gori. U pitanju je obuka „Obrazovanjem protiv predrasuda“ koja je okupila 24 nastavnika i profesora u cilju jačanja kapaciteta nastavnog osoblja da u nastavnim sadržajima uvode temu interkulturalnosti i osmisle aktivnosti u školama koji će se baviti predrasudama prema kulturološkim različitostima, a pogotovo kako kreirati uslove za prevenciju i borbu protiv nejednakosti i diskriminaciji prema manjinama u školskom okruženju. Aktivnost je realizovana u sklopu projekta „ Naučiti živjeti zajedno“ koji finansijski podržava Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore. 

Generalni cilj: Izgradnja skladnih odnosa i poštovanja među djecom i mladima u Crnoj Gori.  

Specifični ciljevi: Razvijati sposobnost djece i mladih da donose dobro utemeljene etičke odluke, utemeljene na vrijednostima koje promovišu poštovanje drugih kultura i vjerovanja; Osposobiti djecu i mlade da se uključe u dijalog-da slušaju i da govore-kao sredstvo razvijanja boljeg osjećaja za razlike i razumijevanje drugih; Njegovati sposobnost djece i mladih ljudi da, sa stavom pomirenja i poštovanjam različitosti, odgovore na potrebe svog društva i da, na taj način, doprinose kulturi mira; Omogućiti djeci i mladima da uvažavaju i razvijaju svoju duhovnost, osvijestiti i slobodno izraziti svoju pripadnost manjinskoj i većinskoj skupini, jačati samopoštovanje; Razviti i promovisati uspješne primjere zajedničkog življenja sa ljudima drugačijih kultura, etničke pripadnosti, uvjerenja i vjera; Jačati kapacitete škole da odgovore na probleme u školi među učenicima koji su izazvani nacionalnom i vjerskom netrpeljivošću.

Projektom je predviđeno da se nakon obuke realizuju aktivnosti u školama sa učenicima, međutim zbog situacije sa pandemijom Covid 19 ove aktivnosti su odložene za početak naredne školske godine.