Nastavak realizacije radionica o predrasudama u školama

 U prethodnom periodu, nastavnici uključenih škola iz Bara, realizovali su radionice o predrasudama u okviru projekta „Naučiti živjeti zajedno” koji sprovodi NVU Djeca Crne Gore. Uz inovativan i kreativan pristup na online platformama i u realnom prostoru, nastavnici Danijela Boljević, Miloš Pantović, Nataša Biberdžić i Svetlana Knežević iz Osnovne škole „Anto Đedović“Milanka Okuka, pedagogica i nastavnici Marija Šuster, Živanka Krgović i Ivana Lukić iz Srednje stručne škole iz Bara, realizovali su radionice u cilju prevaziljaženja negativnih predrasuda i stereotipa među djecom i mladima.

 

Projekat finansijski podržava Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.