NVU „Djeca Crne Gore“ iz Tuzi u saradnji sa Opštinom Tuzi su tokom februara pokrenuli kampanju ,,Preskočimo prepreke''.

U sklopu projekta “Saradnjom do boljeg položaja LSI u Tuzima” koji podržava Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru programa OCD u Crnoj Gori - od osnovnih usluga do oblikovanja politika -M’BASE, koji se finansira iz sredstava Evropske unije.
Kampanja se realizuje sa ciljem povećanja informisanosti lica sa invaliditetom i građana Tuzi o pravima lica sa invaliditetom kao i djece i mladih sa smetnjama u razvoju u različitim poljima i oblastima kao što je obrazovanje, socijalna zaštita, zapošljavanje, itd. na osnovu Lokalnog akcionog plana za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti u Tuzima za period 2021 -2023 godine.
U okviru ovog projekta realizovane su aktivnosti koje su i dovele do izrade Kampanje kao što je obuka za predstavnike monitoring grupe za praćenje realizacije LAP-a, obuke za nastavno osoblje za bolju primjenu i praćenje ciljeva inkluzivnog obrazovanja, radionice podrške za roditelje djece sa smetnjama u razvoju i radionice za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i mnogobrojne druge aktivnosti.
U okviru ove kampanje izrađen je promotivni materijal, bilbordi, brošure, vizuali za društvene mreže, video prilozi o primjerima dobre prakse zapošljavanja LSI, gostovanja na TV, itd.
Kampanja traje od 25.februara do 10. aprila 2022.