Back to Top

Programi

No hate online ...

Napredak tehnologije i razvoja interneta rezultirali su proširenjem mogućnosti interakcije među ljudima, protoka informacija i otkrićima. Prije jednog vijeka nalik naučnoj fantastici i nemoguće u praksi, danas je svakodnevica svih nas, pogotovo kad je riječ o društvenim mrežama (facebook, twitter, instagram i sl.).

Obrazovanjem protiv predrasuda

Iako je zakonom garantovana jednakost svim građanima bez obzira na nacionalno/etničko porijeklo, jezik, vjeroispovijest i druge individualne i grupne razlike, potreba da naučimo kako da poštujemo i uvažavamo razlike je više nego potrebna u svim sferama života i bez obzira na profesiju.

Indeks za Inkluziju

Indeks nudi školama podsticajan i koristan proces samoprocjene i razvoja, koji počiva na mišljenjima zaposlenih, školske uprave, učenika, roditelja/staratelja, kao i drugih članova lokalne zajednice.

Dijalog za budućnost

U procjenjivanju ljudi trebali bismo više suditi na osnovu činjenica, konkretnih djela i ponašanja. Tako bi svako dobio priliku da pokaže kakav je uistinu, cjelokupan, mimo ili uprkos izgledu, pripadnosti naciji, religiji, društvenoj grupi, polu, godinama i dr.

Dječija verzija "Indeksa ...

Indeks za inkluziju je proces u kojem se pronalaze rješenja za uklanjanje prepreka za učenje i aktivno učešće svih učenika u školskim aktivnostima. Indeks je vodič školama da postanu mjesta u kojima je prihvaćena posebnost svakog djeteta.