Back to Top

Početna

1-za-slajd.jpg
8-za-slajd.jpg
2-za-slajd.jpg
3-za-slajd.jpg
4-za-slajd.jpg
5-za-slajd.jpg
6-za-slajd.jpg
7-za-slajd.jpg
previous arrow
next arrow

Dobrodošli na sajt NVU “Djeca Crne Gore”

Dragi naši posjetioci, naša organizacija zagovara i zalaže se za dobrobit i interese djece. U svom radu primjenjujemo modele dobre prakse u polju socijalne inkluzije, naučnog i stručnog istraživanja, povezivanje institucija, a bavimo se i direktnim radom sa djecom, njihovim roditeljima, starateljima i nastavnicima, u cilju unaprijeđenja društvenog života i ostvarivanje dječijih prava. Posebno se fokusiramo na marginalizovanu djecu, djecu sa posebnim obrazovnim potrebama i djecu u riziku u Crnoj Gori.

Najnovije

O nama

NVU “Djeca Crne Gore” je nastalo krajem 2009. Osnivači su bivši zapošljeni u međunarodnoj humanitarnoj organizaciji "Save the Children UK". Gašenjem te organizacije, osjetili su potrebu da nastave sa radom jer imaju značajno iskustvo menadžmenta projekata, u sprovođenju raznih obuka, javnom zastupanju isl.
Mi smo nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija koja se bavi socijalnom inkluzijom, kroz pružanje podrške i pomoći marginalizovanoj djeci, djeci sa posebnim obrazovnim potrebama i djeci u riziku. Udruženje radi na uspostavljanju bolje saradnje između vladinog i nevladinog sektora koji se bavi socijalnom inkluzijom. Oblasti djelovanja udruženja su: zaštita djece i inkluzivno obrazovanje.

Uspomene

 

Ciljevi

Naša je vizija Crna Gora koja poštuje dječijia prava, ulaže u mlade živote i senzibilisana je djecu u riziku. Misija su pozitivne promjene u životu djece i mladih kroz stručnu pomoć i podršku. Direktno djeci ili državnoj insituciji gdje ona borave ili uče. Radi kreiranja većih mogućnosti i potencijala da se dijete razvije u skladu sa sposobnostima i mogućnostima, i bude prihvaćeno od vršnjaka i okoline bez predrasuda i razlika.