Konferencija "Primjeri dobre prakse i mogućnosti za rad omladins

U sklopu projekta "Osnaživanje volonterski vođenih omladinskih klubova", 18-tog decembra 2018.godine realizovana je konferencija "Primjeri dobre prakse i mogućnosti za rad omladinskih i volonterskih klubova u školama u Crnoj Gori". Projekat su realizovali NVU Djeca Crne Gore u partnerstvu sa VK Gimnazije "Slobodan Škerović" uz finansijsku podršku Ministarstva sporta-Direktorata za mlade. U uvodnom dijelu učesnicima konferencije su se obratili iz NVU Djeca Crne Gore-Sabra Decević, iz Ministarstva sporta -Direktorata za mlade- Krsto Vukadinović, i iz VK Gimnazije "Slobodan Škerović"-Vanja Rakočević. 

Primjere dobre prakse su prikazivali članovi volonterskih i omladinskih klubova u školama kroz prezentacije. Učenici su pokazali veliku zainteresovanost da se rad njihovih klubova u školama unaprijedi, i da se više radi na umrežavanju škola i klubova koji djeluju u školama što je ujedno i preporuka ove konferencije na koji način možemo prevazići prepreke na koje stalno nailazimo prilokom vođenja kluba.