Publikacija "ŠKOLE KAO RESURS ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE GOVORA

U želji da na jednom mjestu objedinimo bitne informacije o govoru mržnje, ekstremizmu, radikalizmu i nasilnom ekstremizmu,s posebnim osvrtom na ulogu škole u kreiranju preventivnih programa, ali i sumiramo postignute rezultate projekta kroz primjere dobre prakse (kako se škole mogu organizovati za realizaciju preventivnih aktivnosti), pripremljena je i ova e-publikacija

Publikacija je pripremljena u okviru projekta „Škole kao resurs za prevenciju i suzbijanje govora mržnje, ekstremizma i radikalizma“ koji su tokom 2021. godine realizovali Djeca Crne Gore i Udruženje pedagoga Crne Gore. Projekat je podržan od

strane Foruma MNE kroz program malih grantova u okviru projekta „Zajednice na prvom mjestu: Kreiranje hub-a organizacija civilnog društva koji će se baviti pitanjem nasilnog ekstremizma – od prevencije do reintegracije“ uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore.

Stavovi i mišljenja izneseni u ovoj publikaciji su stavovi i mišljenja autorke i ne predstavljaju nužno stavove donatora.

PREUZMITE PUBLIKACIJU