Škole kao resurs za prevenciju govora mržnje, ekstremizma i radi

U sklopu projekta "Škole kao resurs za prevenciju i suzbijanje govora mržnje, ekstremizma i radikalizma" koji NVU Djeca Crne Gore realizuje u partnerstvu sa Udruženje pedagoga Crne Gore u toku je realizacija radionica sa učenicima u 21 školu u Crnoj Gori. 

Nakon trodnevne online obuke za pedagoge i psihologe „Uloga nastavnika u prevenciji i borbi protiv nasilja i govora mržnje na internetu“ slijedi praktični dio realizacije radionica koji će se organizovati do kraja aprila 2021.godine. 
Do sada su realizovane radionice u OŠ "Vuko Jovović" Danilovgrad, Medresi "Mehmed Fatih" Tuzi, OŠ "Branko Božović"Podgorica, OŠ "Ivan Vušović" Nikšić, Elektrotehnička škola "Vaso Aligrudić" Podgorica,  i SSŠ "Sergije Stanić" Podgorica. 
Projekat je podržan od strane Forum MNE - mladi i neformalna edukacija uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave Crne Gore.