Kampanja Stop diskriminaciji djece i mladih sa invaliditetom

01. avgusta 2019. godine pokrenuta je Kampanja Stop diskriminaciji djece i mladih sa invaliditetom sa ciljem podizanja svijsti javnosti o bitnosti poštovanja prava djece i mladih sa invaliditetom u Crnoj Gori. Kampanja će trajati nekoliko mjeseci i obuhvata aktivnosti kao što su radionice za djecu i mlade, postavljanje bilborda sa porukom "Svaka podrška je bitna!", posteri i flayeru, city lightovi, itd. Kampanja će se realizovati u nekoliko gradova Crne Gore i to u Ulcinj, Herceg Novom, Podgorici, Tuzima, Bijelom Polje i Pljevljima. 

Kampanja se realizuje u sklopu projekta Monitoring i promovisanje prava djece i mladih sa invaliditetom bez diskriminacije. Projekat finansijski podržava Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore.