Indeks za inkluziju

Indeks nudi školama podsticajan i koristan proces samoprocjene i razvoja, koji počiva na mišljenjima zaposlenih, školske uprave, učenika, roditelja/staratelja, kao i drugih  članova lokalne zajednice. On uključuje detaljno  proučavanje načina na koje se mogu smanjiti prepreke za učenje i učešće svih učenika u školi. Indeks je način za unapređenje škola u skladu sa inkluzivnim vrijednostima. To nije alternativa za povećanje uspjeha, već da se do postignuća dođe na način koji  će stvoriti odnose zasnovane na saradnji i unaprijediti sredinu za nastavu i učenje.

Primjena Indeksa, omogućava školi različite pristupe inkluziji, zavisno od stanja i potreba škole. 

Program realizacije obuke Indeks za Inkluziju obuhvata nekoliko ciljeva koji su vezani za: Informisanje o pravima djece i inkluzivnom pokretu u svijetu i kod nas, upoznavanje sa  metodologijom  Indeksa za inkluziju, osposobljavanje za određivanje prioriteta unutar škole, osposobljavanje za osmišljavanje aktivnosti koje će poboljšati inkluzivnu kulturu, politiku i praksu škole.

Indeks za inkluziju utiče na: unapređenje i razvijanje međuljudskih odnosa uključenih u proces istraživanja, ostvarivanje bolje saradnje između nastavnika-učenika i roditelja; razvijanju mehanizama za evaluaciju stepena inkluzivnosti škole,  

U skolpu ovog programa, kako bi se u proces evaluacije škole na jedan kreativan način uključili učenici, razvijena je i dječija verzija Indeksa za Inkluziju.