Donatori

Evropska unija posredstvom Delegacije EU u CG kroz projekat „Podrška inkluzivnom obrazovanju djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori“ koje realizuje NVU „STAZE“ u partnerstvu sa NVU „DJECA CRNE GORE“ podržala je izradu internet stranice NVU „Djeca Crne Gore“.


Fond za aktivno građanstvo (fAKT) je kroz programe podrške GRAĐANSKA AKCIJA i PODRŠKA SOCIJALNIM SERVISIMA do sada podržao 4 projekta NVU „Djeca Crne Gore“ i to : projekat „Index za Inkluziju“, „Svi zajedno“ i „Saradnja lokalne zajednice i škola“, "Budi aktivan/na".


The Open Society Scholarship Programs ALUMNI GRANT PROGRAM je podržao projekat “Index za Inkluziju” u iznosu od 4,000 €.  

ZA SVAKO DOBRO-konkurs TELEKOM CRNA GORA-Realizovan je projekat No hate offline-No hate online 2015. godine. 

 

Ministarstvo za manjinska i ljudska prava


Arigatou International - All for Children

 

Dijalog za budućnost - Ujedinjene nacijeAmbasada drzave Katar u Beogradu je donirala organizaciji  NVU "Djeca Crne Gore" iznos od 1500 eura u 2021.godini.