Back to Top

Video

Parandalimi i shkëputjes së LSI

Raport mbi projektin “Parandalimi i Përjashtimit Social LSI”, të cilin e zbatojmë në partneritet me Shoqatën Kombëtare të Prindërve të Fëmijëve dhe të Rinjve me Aftësi të Kufizuara në Zhvillim.

Shkëput urrejtjen

NVU “Djeca Crne Gore” nga Tuzi dhe Iniciativa Qytetare Rinore nga Rozhaj po lansojnë fushatën “Shkëput urrejtjen” me qëllim të ndërgjegjësimit të të rinjve për praninë e gjuhës fyese dhe gjuhës së urrejtjes në hapësirën online dhe në rrjetet sociale.