Back to Top

Media për ne

Tre femra frymëzuese

Mos i humbisni historitë frymëzuese të këtyre tre grave të jashtëzakonshme, të gjitha anëtare të Rrjetit Global të Feve për Fëmijë të Arigatou (GNRC).

Te kapercejme pengesat

"Te kapercejme pengesat" eshte fushata e re e shoqates Femijet e Malit te Zi me bashkepunim me Komunen e Tuzit realizuar ne baze te projektit "Bashkepunim per poziten me te mire te personave me invaliditet ne Tuz" mbeshtetur nga Qendra per Edukim Qytetare CGO.

Respektuar të drejtat e fëmijëve

Drejtoresha ekzekutive e OJQ-së “Fëmijët e Malit të Zi”, Sabra Deceviq, u ka bërë thirrje të gjithë zyrtarëve që ndodhen në pozita të rëndësishme, që të krijojnë ligje dhe politika për realizimin e të drejtave të fëmijëve, përkatësisht që të drejtat e fëmijëve të garantuara me Konventën e Kombeve të Bashkuara, të jenë prioritet i agjendës së tyre të punës.