Back to Top

Foto

Trajnim për krijimin e IROP

Më 25 shtator në shkollën e mesme të përzier “25.maj” në Tuzi u mbajt seminari njëditor i akredituar për stafin mësimdhënës nga tri shkolla me titull “Trajnim për përgatitjen dhe aplikimin e IROP”.

Faqja 1 di 2