Back to Top

Media

Parandalimi i shkëputjes së LSI

Raport mbi projektin “Parandalimi i Përjashtimit Social LSI”, të cilin e zbatojmë në partneritet me Shoqatën Kombëtare të Prindërve të Fëmijëve dhe të Rinjve me Aftësi të Kufizuara në Zhvillim.

Tre femra frymëzuese

Mos i humbisni historitë frymëzuese të këtyre tre grave të jashtëzakonshme, të gjitha anëtare të Rrjetit Global të Feve për Fëmijë të Arigatou (GNRC).

Te kapercejme pengesat

"Te kapercejme pengesat" eshte fushata e re e shoqates Femijet e Malit te Zi me bashkepunim me Komunen e Tuzit realizuar ne baze te projektit "Bashkepunim per poziten me te mire te personave me invaliditet ne Tuz" mbeshtetur nga Qendra per Edukim Qytetare CGO.

Respektuar të drejtat e fëmijëve

Drejtoresha ekzekutive e OJQ-së “Fëmijët e Malit të Zi”, Sabra Deceviq, u ka bërë thirrje të gjithë zyrtarëve që ndodhen në pozita të rëndësishme, që të krijojnë ligje dhe politika për realizimin e të drejtave të fëmijëve, përkatësisht që të drejtat e fëmijëve të garantuara me Konventën e Kombeve të Bashkuara, të jenë prioritet i agjendës së tyre të punës.

Trajnim për krijimin e IROP

Më 25 shtator në shkollën e mesme të përzier “25.maj” në Tuzi u mbajt seminari njëditor i akredituar për stafin mësimdhënës nga tri shkolla me titull “Trajnim për përgatitjen dhe aplikimin e IROP”.

Shkëput urrejtjen

NVU “Djeca Crne Gore” nga Tuzi dhe Iniciativa Qytetare Rinore nga Rozhaj po lansojnë fushatën “Shkëput urrejtjen” me qëllim të ndërgjegjësimit të të rinjve për praninë e gjuhës fyese dhe gjuhës së urrejtjes në hapësirën online dhe në rrjetet sociale.