Back to Top

Programet

No hate online ...

Përparimet në teknologji dhe zhvillimi i internetit kanë rezultuar në zgjerimin e ndërveprimit njerëzor, rrjedhën e informacionit dhe zbulimin. Një shekull më parë, e ngjashme me fantashkencën dhe e pamundur në praktikë, sot është përditshmëria e të gjithëve ne, sidomos kur bëhet fjalë për rrjetet sociale (Facebook, Twitter, Instagram etj.).

Dialog për të ardhmen

Në vlerësimin e njerëzve duhet të gjykojmë më shumë në bazë të fakteve, veprimeve dhe sjelljeve konkrete. Në këtë mënyrë, secili do të kishte mundësinë të tregonte se çfarë është në të vërtetë, në tërësinë e tij, pavarësisht ose pavarësisht nga pamja, përkatësia e një kombi, feje, grupi shoqëror, gjinie, moshe etj.

Indeksi për përfshirje

Indeksi për përfshirje
Indeksi u ofron shkollave një proces mbështetës të vetëvlerësimit dhe zhvillimit, i cili bazohet në pikëpamjet e stafit të shkollës, nxënësve, prindërve/kujdestarëve dhe anëtarëve të tjerë të komunitetit.

Edukimi kundër paragjykimeve

Edhe pse ligji garanton barazi për të gjithë qytetarët, pavarësisht nga origjina kombëtare/etnike, gjuha, feja dhe dallimet e tjera individuale dhe grupore, nevoja për të mësuar për të respektuar dhe vlerësuar dallimin është më se e nevojshme në të gjitha sferat e jetës dhe pavarësisht nga profesioni.