Back to Top

Donatorët

Zastava EU veceBashkimi Evropian përmes Delegacionit të BE-së në Mal të Të Zi.

 

 

 faktFondi për qytetari aktive - fAKT.

 

 

 

 

 
Open society foundationsThe Open Society Scholarship - Alumni grant program.

 

 

 

 

 

Podijeli doživljajTelekom Montenegro - Za svako dobro

 

 

 

 

 

Ministarstvo ljudskih i manjinskih pravaMinistria e të drejtave të njeriut dhe të pakicave në Mal të Zi.

 

 

 

 

 

 

arigatouArigatou International - All for Children.

 

 

 

 

 

 

dijalog za buducnostDialogu për të ardhmen-Kombet e Bashkuara.

 

 

 

 

 

 

katarAmbasada e shtetit Katar në Beograd.

 

 

 

 

 

 

zzcg

Enti për punësim në Mal të Zi.