Dobrodošli na sajt NVU “Djeca Crne Gore”

Dragi naši posjetioci, naša organizacija zagovara i zalaže se za dobrobit i interese djece. U svom radu primjenjujemo modele dobre prakse u polju socijalne inkluzije, naučnog i stručnog istraživanja, povezivanje institucija, a bavimo se i direktnim radom sa djecom, njihovim roditeljima, starateljima i nastavnicima, u cilju unaprijeđenja društvenog života i ostvarivanje dječijih prava. Posebno se fokusiramo na marginalizovanu djecu, djecu sa posebnim obrazovnim potrebama i djecu u riziku u Crnoj Gori.